Dersin Öretim Üyesi: Ör. Gör. Dr. Tüzel ATICI

 

CEC-226 Bilim Tarihi dersi;

 Bilimsel bilgi ve teknik bilginin tarihsel süreç içinde gösterdii aamalar覺n, neden sonuç ilikilerine dayal覺 olarak, konu al覺nd覺覺, bir tarih ve genel kültür dersidir. Analiz birimi olarak ana bilim dallar覺n覺n konu al覺nd覺覺 derste, veri olarak bilgi çeitlerinden bilimsel bilgi ve teknik bilgiler al覺n覺r ve yorumlan覺r. Bu bilgi geliimi, incelenen ça覺n düüncesine göre ekillendiinden, ilgili ça覺n düünsel yakla覺m tarz覺 da inceleme kapsam覺na al覺nmaktad覺r.